Materials technology lab

Utveckling, undersökning och uppföljning

Med Materials Technology Lab tar Väderstad ytterligare ett stort steg för att befästa positionen som världens främsta leverantör av slitdelar till jordbruksmaskiner. Med labbet ökar vi vår kontroll över slitdelarnas utformning och prestanda. Det ger oss större möjligheter att utveckla material och metoder i en stabil och effektiv tillverkningsprocess.

Ett labb som erbjuder stor potential

Vårt materiallaboratorium är utrustat för att utföra de olika tester som är nödvändiga för att hitta materialets optimala mekaniska egenskaper. Syftet med laboratorieverksamheten är trefalt: utveckling, undersökning och uppföljning. Utvecklingsarbetet fokuserar på material eller materialprocesser som förbättrar prestandan, tillförlitligheten och/eller kostnadseffektiviteten.

Framgångsrikt nätverkande

Väderstad har långvariga samarbeten med högre utbildningsinstitut som Linköpings universitet, KTH, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet och Högskolan Väst. Vi har även ett tätt samarbete inom mätteknik med Exova Metech och med nordens största tillverkare av handelsstål, SSAB. Laboratoriet sträcker ut potentialen som dessa samarbeten ger, eftersom mycket av det experimentella arbetet kan utföras på plats, nära tillverkningsindustrin.

Erfarenhet och kompetens

Den bästa tekniken är inte alltid en garanti för perfekt resultat – det krävs också stora mängder kunskap. Därför är vi mycket stolta över våra medarbetare. Vi strävar hela tiden efter att forma en så bra grogrund som möjligt för företagets kompetensutveckling. Det är på så sätt vi har priviligiet att ha medarbetare i absolut världsklass.