Våra produkter

Ledande inom tillverkning
av härdade slitdelar

Slitdelarna är de mest kritiska komponenterna på en jordbruksmaskin. Delarnas kvalitet och utformning avgör mycket av maskinens funktion och prestanda i fält. De måste ha precist rätt agronomiska egenskaper, vara slitstarka och passa perfekt på varje Väderstad maskin. Därför utvecklar och tillverkar vi nästan alla genuina slitdelar själva.

Innovation i fokus

Att göra saker nytt och bättre är en sporre för oss på Väderstad Components. Dessutom vill vi gärna vara först. För det krävs idogt utvecklingsarbete, men lika viktigt är att vi har en miljö där innovation står i fokus. Med innovationer kan vi förse lantbruket med morgondagens lösningar i en tid av snabb förändring. Vi lägger stor vikt vid nya idéer, utvecklingsarbete, labbtester och provningar i fält.

Perfekt balans mellan hårdhet och elasticitet

Cultivatorpinne. Bearbetar såbädden.

Tallrik, TrueCut med livstids garanti

Spetsar. Bearbetar jorden. 

Vältring. Knäcker, krossar och vältrar.

När man utvecklar stål och härdprocesser för slitdelar är den största utmaningen att med precision kombinera hög hårdhet med bibehållet slagseghet. Hårdheten ger slitstyrka, samtidigt som slagsegheten ger motståndskraft mot yttre påverkan i fält som till exempel sten-påkörning. Genom åtskilliga tester har vi utvecklat en härdprocess för ett i alla avseenden optimalt resultat.

Tallrikar

Vår största produktgrupp är tallrikar, för ytlig jordbearbetning och sådd, till Väderstads maskiner. De tillverkas i storlekar från diameter 300 mm till 630 mm och i tjocklekar från 3 mm till 6 mm.


Vältringar

Väderstads unikt utformade vältringar skapar optimala groningsbetingelser runt fröet efter vårsådden.

Spetsar

Spetsar är en produkt för lite djupare jordbearbetning som ställer höga krav på slitstyrka och form för rätt jordflöden. Våra Spetsar är optimerade för att ge ett garanterat likformigt resultat över hela fältet.

Övriga produkter

Förutom tallrikar och spetsar tillverkar vi många andra slitdelar för jordbruket. Gemensamt för samtliga våra produkter är den perfekta passformen, den höga kvaliteten och den långa livslängden.

Svenskt stål
– svensk kvalitet

Vägen till en kvalitetsprodukt börjar vid råmaterialet. På Väderstad Components använder vi endast svenskt stål av högsta kvalitet för att säkerställa ett perfekt slutresultat. För en lyckad härdning krävs att stålet innehåller exakt rätt typ av legeringar. Presshärdat Borstål är med sin hård- och seghet ett fantastiskt material som gör produkterna både slitstarka och slagtåliga. Väderstad Components är en av Nordens största användare av borstål.

Väderstad V-55
flyttar gränsen

V står för Väderstad och siffran 55 står för hårdheten mätt i Rockwell C (HRC). Den unika struktursammansättningen i materialet gör det möjligt att pressa upp hårdheten från standard 47-48 HRC till 55 HRC, samtidigt som slagsegheten bibehålls.